พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

"ถ้าหวาดระแวงผมเหรอ ผมก็ไม่คืนอำนาจให้ก็จบแล้ว"

5 มี.ค.58 กล่าวถึงข้อเสนอเว้นวรรคทางการเมือง คสช. แม่น้ำ 5 สาย 2 ปี เพื่อป้องกันการสืบทอดอำนาจ
http://www.tnamcot.com/2015/03/05/นายกฯขอทุกฝ่ายอย่าระแว/