พงศ์เทพ เทพกาญจนา

"หลักสำคัญของรัฐธรรมนูญในประเทศที่จะเป็นประชาธิปไตยนั้น จะต้องให้อำนาจอธิปไตยอยู่กับประชาชน..แล้วก็เชื่อมันว่าประชาชนสามารถที่จะตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของประเทศได้ ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยทั้งหลายต้องเชื่อถือตรงนี้ แต่ว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ได้เห็น ผมคิดว่าไม่เชื่อถือประชาชน ไม่เคารพประชาชน.."
 
21 มี.ค.58 อดีตรองนายกรัฐมนตรี, อำนาจอธิปไตย, ประชาชน
https://www.youtube.com/watch?v=nOCTcO44ojA