สมบัติ บุญงามอนงค์

"ปิดอินเตอร์เน็ตง่ายนิดเดียว เดินไปที่เร้าเตอร์ แล้วกดปิดสวิตซ์ จะปิด เกิน 10 ปีก็ได้. แต่อย่าไปปิด Internet ของคนอื่น"

6 เม.ย. 2558
https://www.facebook.com/nuling/posts/1014387608573617