กรรณิการ์ กิจติเวชกุล

"ยังมีความตื้นเขินอย่างที่สุด ไม่เข้าใจหลักการการประกันสิทธิพื้นฐานสุขภาพให้กับประชาชน มองเห็นคนไม่เท่ากัน ต้องการลดทอนสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนให้เหลือเพียงการสังคมสงเคราะห์อนาถาเท่านั้น.."

กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ เสนอให้คนรวยเสียสละไม่ใช้สิทธิ์ 30 บาทรักษาทุกโรค เพื่อทำกุศลให้คนจน ในรายการคืนความสุขฯ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153300389621667&set=a.10150681012956667.452747.631896666&type=1