วิจักขณ์ พานิช

"กลิ่นเลือดยังไม่ทันจาง คนบาดเจ็บล้มตายยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ ความทุกข์ยังไม่ได้รับการบรรเทา ชาวพุทธกลุ่มหนึ่งก็ปฏิบัติการสแกนกรรมเหยียบหัวเพื่อนมนุษย์บรรลุธรรม ฟินกันไปเป็นที่เรียบร้อย"

กล่าวถึงกระแสโยงเหตุแผ่นดินไหวที่เนปาลกับพิธีบูชายัญโดยสัตว์จำนวนมากเมื่อหลายเดือนก่อน
https://www.facebook.com/pvichak/posts/10153281258128754