สฤณี อาชวานันทกุล

“ถ้าเราไม่พูดอะไรเลยในฐานะประชาชน เดี๋ยวก็จะมีใครเอาเราไปอ้างว่าเราคิดเห็นอย่างไร ถ้าเราไม่อยากให้มีใครเอาเราไปอ้างเราก็ต้องแสดงความเห็นออกมาเองในสาธารณะ”

ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ประชามติ
http://prachatai.org/journal/2015/05/59167