พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

“ผมเห็นว่า การทำประชามติควรพิจารณาทีละขั้นตอน ขณะนี้ยังไม่ถึงเวลา ที่ต้องพิจารณาว่าจะทำประชามติหรือไม่ ต้องรอให้ สปช. ลงมติว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญให้เรียบร้อยก่อน”

กล่าวถึงกรณี กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญมีมติเสนอให้รัฐบาลทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่
http://prachatai.org/journal/2015/05/59264