ราฟาเอล คอร์เรอา

"โลกนี้ฟั่นเฟือน มันแสดงความเพิกเฉยต่อชีวิตมนุษย์ที่ต้องลอยลำอยู่ในเรือ และกำลังจะตายเพราะความหิวโหย โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จอดเรือ"

ประธานาธิบดีเอกวาดอร์ ประกาศชาติละตินพร้อมรับผู้อพยพทางเรือชาวโรฮิงญา
http://prachatai.org/journal/2015/05/59333