ราซาลี ปูเต๊ะ

"ผมไม่สามารถปล่อยให้พวกเขาตาย เพราะพวกเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนผม ผมดีใจที่สามารถช่วยชีวิตคนนับร้อย"

ชาวประมงอาเจะห์ ผู้พบเห็นและช่วยเหลือเรือของผู้อพยพทางเรือชาวโรฮิงญาและบังกลาเทศ, 20 พ.ค. 2558
http://www.bbc.com/news/world-asia-32807799