พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

"..กฎหมาย ระบอบประชาธิปไตย องค์กรอิสระ กระบวนการยุติธรรม ตำรวจ ทหาร ทุกอย่างถูกทำลายไปในระยะเวลาไม่ถึง 10 ปี ถูกทำลายด้วยคนไม่ดี ด้วยความขัดแย้ง ทำให้ประเทศชาติเสียหายมาถึงทุกวันนี้ และผมที่อยู่ร่วมกันมากับทุกรัฐบาล ขอยืนยันในเจตนารมณ์ความมั่นคงว่าต้องการให้มีความสงบเรียบร้อย แต่ในขณะนั้น ไม่มีกฎหมายใดทำให้ประเทศเดินหน้าได้ นอกจากกฎอัยการศึกเท่านั้น จึงเป็นเหตุผลให้ผมมายืนตรงนี้.."

กล่าวในฐานะประธานการสัมมนา เรื่อง “บทบาทและหน้าที่กรรมการรัฐวิสาหกิจ” 5 มิ.ย.58
http://www.thairath.co.th/content/503252