ชวน หลีกภัย

"ไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้ง รับรองว่ามีทั้งคนดี คนไม่ดีปะปนอยู่เสมอครับ เวลาเลือกตั้งเราก็เห็นมีคนที่มาจากการเลือกตั้งจริงๆ มีพวกซื้อเสียงเข้ามา ทุจริตเข้ามา มี เวลาแต่งตั้งแน่ใจหรือว่าดีทุกคน เพราะฉะนั้นเวลาสมาชิกสภาชุดปัจจุบันวิจารณ์ด่านักการเมืองนี่ ผมก็เตือนคนที่รักชอบพอกันเสมอว่าทำไมใช้เวลาสิ้นเปลืองกับไปด่าผู้แทนราษฎร เขามาจากเลือกตั้ง เวลาเขาย้อนกลับมาเจ็บนะ เขาถามคำเดียวคุณมาจากไหน คุณมันเด็กเส้นเด็กฝาก แล้วคนไปด่าเด็กที่สอบได้จริงๆ ได้อย่างไร"

กล่าวปาฐกถาหัวข้อ "หลักนิติธรรม สร้างนิติรัฐ ค้ำจุนประชาธิปไตย" ของศาลรัฐธรรมนูญ 24 มิ.ย.58
http://news.voicetv.co.th/thailand/223701.html