กลุ่มอิสระมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

"อย่าให้สังคมที่นิยมเผด็จการหลอกให้เราเชื่อว่าเราไร้ความสามารถ อย่าให้ใครลวงหลอกว่าเราตัวเล็กเกินกว่าจะทำอะไร เราแต่ละคนอาจตัวเล็กเกินกว่าจะต่อสู้เพียงลำพัง แต่ประชาชนไม่เคยตัวเล็กเกินกว่าจะต่อสู้กับผู้ใด"

ส่วนหนึ่งจากแถลงการณ์กลุ่มอิสระมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.prachatai.org/journal/2015/06/60086