พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

“วันนี้เราต้องหาตัวเองให้เจอ ทำอย่างไรประเทศไทยมีตัวตนและบทบาทในเวทีโลก ทำอย่างไรให้เราเข้มแข็ง เลิกขัดแย้งในเรื่องของประชาธิปไตย ที่ผ่านมามันจอมปลอม เราติดกับดักประชาธิปไตยมานานเเล้ว วันนี้เราต้องการความเข้มแข็ง หลังจากผมไปแล้ว เราต้องเข้มแข็ง ต้องรู้ว่าประเทศไทยและคนไทยยืนอยู่ตรงไหน ผมตั้งไข่ไว้ให้แล้ว ส่วนมันจะล้มหรือไม่ ก็อยู่ที่ทุกคน ว่าจะกำหนดอนาคตของประเทศอย่างไร"

20 ก.ค.2558
http://www.tnamcot.com/content/237997