พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

“ที่ผ่านมา วิกิลีกส์เคยถูกฟ้องเรื่องข้อมูลที่ไม่จริงมาแล้วหลายครั้ง หากเป็นประชาชนทั่วไป และไม่ได้ทำผิดกฎหมาย ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคล”

21 ก.ค.58, กล่าวถึงกรณีวิกิลีกส์เปิดเผยว่า กองทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นลูกค้าของบริษัทซอฟแวร์ที่ใช้ในการแฮกข้อมูล
http://www.tnamcot.com/content/238904