สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

"..มีโลกอารยะที่ไหน เขาถือการโพสต์ข้อความเฟซบุ๊คว่ามีโทษเป็นทางการจำคุกยิ่งกว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์บ้าง.."

ตั้งคำถามหลังพบมีการลงโทษคนทำผิดบางคนจากคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดา 15 ปี ซึ่งน้อยกว่าคดี 112 ที่ล่าสุดถูกลงโทษถึง 30 ปี, 7 ส.ค. 58
https://www.facebook.com/somsakjeam/posts/868187163234564