คำ ผกา

"การถอดถอน 'ศักดิ' จะเท่ากับการถอดถอน 'ศักดิ์ศรี' ก็ต่อเมื่อคนๆ นั้นเอาศักดิ์ศรีความเป็นคนของตนไปผูกโยงไว้กับ 'ศักดิ์' เราอาจถูกใครๆ ต่อใครถอดถอนยศถาบรรดาศักดิ์ไปจากเราได้ แต่เขาไม่อาจถอดความเป็นมนุษย์ออกจากเราได้ การถอดความเป็นมนุษย์ออกจากตัวเองนั้นโดยมากมักทำด้วยตนเอง"

โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก 'Lakkana Punwichai' 11 ส.ค. 2558
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=456162834561038&id=100005019767677