ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

"อาวุธแห่งความรุนแรงทำงานในโลกที่ไม่สมจริงอย่างยิ่ง ด้วยการมุ่งลดทอนเป้ามนุษย์ผู้เปี่ยมด้วยความซับซ้อนในฐานะ บทบาท สิ่งที่ได้ทำมาและสิ่งที่จะได้ทำต่อไป ให้เหลือเป็นเพียงศัตรูมิติเดียวที่ต้องทำลายประหัตประหารให้สิ้นลง นี่ไม่ใช่ข้อถกเถียงเชิงศีลธรรม แต่เป็นข้อถกเถียงบนฐานของความเป็นจริงเชิงประจักษ์"
 
กล่าวในปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พื้นที่สันติวิธี/หนทางสังคมไทย” วาระครบรอบ70 ปีวันสันติภาพไทย
http://prachatai.org/journal/2015/08/60846