พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

"..ถ้าจะไม่ผ่านเพราะว่าไม่เป็นประชาธิปไตย ผมคิดว่าไม่เป็นธรรมกับประชาชน.."

กล่าวถึงการลงมติร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ผ่านรายการคืนความสุข, 4 ก.ย. 2558
http://prachatai.org/journal/2015/09/61225