พริษฐ์ ชิวารักษ์

“ผมคิดว่าความโปร่งใสเป็นสิ่งที่สำคัญในการปราบการทุจริต ซึ่งการโปร่งใสที่ว่ามันก็คงต้องให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ได้ด้วย อย่างไม่ถูกปิดกั้นนะครับ”
 
หรือ เพนกวิน นักเรียน ม.5 ผู้ถูกรวบหลังชูป้ายถามช่วง 'ประยุทธ์' เปิดซักถาม หลังปาฐกถา 'การแก้คอร์รัปชัน'
http://prachatai.org/journal/2015/09/61258