ปกรณ์ อารีกุล

“เราน่าจะพอได้แล้วกับการกลัวทักษิณ ผมว่าสิ่งที่มันน่ากลัวกว่าทักษิณก็คือสิ่งที่ทำให้ประชาชนไม่สามารถพูดได้ สิ่งที่ทำให้ประชาชนไม่สามารถออกมาบนถนนได้ สิ่งที่ทำให้ประชาชนไม่สามารถที่จะมีปากเสียง กำหนดชีวิตตัวเองไม่ได้”

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ กล่าวถึงบทเรียน 9 ปี รัฐประหาร 19 กันยา
http://prachatai.org/journal/2015/09/61417