บารัค โอบามา

"ประวัติศาสตร์ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่า พวกเผด็จการวันนี้เป็นตัวจุดประกายให้คนออกมาต่อสู้ในวันหน้า คุณอาจจะกักขังฝ่ายตรงข้ามคุณได้ แต่จำคุกความคิดพวกเขาไม่ได้ คุณอาจจะลองควบคุมข่าวสารข้อมูลดูก็ได้ แต่คุณเปลี่ยนเรื่องโกหกให้เป็นสัจธรรมไม่ได้หรอก"

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ