อัพเดทล่าสุดเมื่อ 7 นาที 2 วินาที ที่ผ่านมา

นิวัฒน์ ร้อยแก้ว

“คำว่าพิเศษ พิเศษให้ใคร”

กลุ่มรักษ์เชียงของ ตั้งคำถามถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษ
http://prachatai.org/journal/2015/10/61892