โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

"ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ ก็ให้คนที่ฉลาดกว่ามาแก้ครับ ไม่ใช่ปิดประเทศ"

โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว 28 ต.ค. 2558
https://www.facebook.com/loxlix/posts/1190447857651899