วรเจตน์ ภาคีรัตน์

“ระบบที่ดีมันจะทำให้ในที่สุดได้คนดีของระบบขึ้นมา คนดีในระบบที่ไม่ดีมันไม่สามารถทำอะไรได้หรอกครับ กำลังมันน้อยเกินไป แต่ถ้าเกิดระบบที่สร้างขึ้นมามันดี แล้วปล่อยให้ระบบมันเดินไป มันบกพร่องก็แก้ไป สุดท้ายตัวระบบจะกลั่นกรองคนที่ดี คนที่ดีหมายถึงคนที่มีความสามารถในการทำงานเพื่อสาธารณะแล้วถูกตรวจสอบได้โดยระบบตรวจสอบที่ดี"

กล่าวในวัฒนธรรมชุบแป้งทอด ตอน ศีลธรรมของความดี เผยแพร่ 11 พ.ย. 58 ทางไทยพีบีเอส
https://www.youtube.com/watch?v=25m_GBEuB3M