พัฒน์นรี ชาญกิจ

"ลูกก็คือความหวังดัง ชีวิตจิตใจ จนเดือนดับ ลับร่วงไปไกล หนทางลูกจร ม่านเมฆ บดบังนัยตาสาริกา ไม่คืนกลับคอน ทุกคืนวันแม่มิได้ หลับนอนคอยเจ้าย้อนบ้านเรา"

มารดาสิรวิชญ์ หรือจ่านิว ซึ่งถูกทหารตามตัวหลังประกาศจัดกิจกรรม ‘นั่งรถไฟไปอุทยานราชภักดิ์ ส่องแสงหากลโกง’
https://www.facebook.com/nuengnuch.chankij/posts/930112837080959