มีชัย ฤชุพันธุ์

"ความคิดเห็นต่างๆ ที่ส่งมานั้น เราก็จะรับฟัง ตามเหตุตามผลของผู้ส่ง แต่ถ้าบอกแต่เพียงว่า รัฐธรรมนูญนี้ไม่เป็นประชาธิปไตย ขอให้แก้ เราก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไง"
 
ประธาน กรธ., 29 ม.ค.59
http://www.tnamcot.com/content/392370