เดชรัตน์ สุขกำเนิด

"นักการเมืองที่ฝ่ายชุมชนจำนวนมากก่นด่าว่าแสนเลว ยังไม่กล้า (หรือไม่มีอำนาจมากพอ) ที่จะกระทำการอันเลวร้าย เช่น การยกเว้นผังเมือง อย่างที่ฝ่ายกุมอำนาจรัฐปัจจุบันที่อ้างกันว่าเป็น “คนดี” กำลังกระทำอยู่"

บางส่วนจากโพสต์ในเฟซบุ๊ก 'Decharut Sukkumnoed' เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2559
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=969485706476714&set=a.108620185896608.17252.100002458825960