มีชัย ฤชุพันธุ์

"สิ่งที่เราทำก็คือเราร่น 12 ปี ลงมาข้างล่าง เพื่อมารองรับคนจน แล้วก็พอไปถึงตอนปลาย คนจนก็ยังจะได้รับการดูแล เพราะจะมีกองทุนการศึกษาให้ ส่วนคนมีสตางค์ก็ออกสตางค์ไป"

ประธาน กรธ. กล่าวถึงร่าง รธน.ที่ร่นเรียนฟรีลงมาที่อนุบาลถึงม.ต้น แต่ไม่ถึงม.ปลาย, 30 มี.ค.59
https://www.youtube.com/watch?time_continue=109&v=YgLYXnrQf_I