สุขุม นวลสกุล

“การเมืองไทยหลังรัฐธรรมนูญ 2559 พรรค ส.ว. น่าจะเป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุด เพียงแต่ว่าเขาใช้ในทางนิติบัญญัติและควบคุม ไม่ได้ใช้อำนาจบริหาร”

นักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์
http://prachatai.org/journal/2016/03/64983