รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

"การทำประชามติฝ่ายที่แพ้ในการทำประชามติไม่ได้ถูกผูกมัดนะครับ ว่าจะต้องเคารพเชื่อฟังรัฐธรรมนูญฉบับนั้นไปอย่างตลอดกาลนะครับ คือถ้าเรายังคิดว่าเราไม่เห็นด้วยนี่ ยังต้องการแก้ไข ผมคิดว่าทำประชามติเสร็จมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ เราก็สามารถผลักดันไปได้ตลอด"

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มช. กล่าวเกี่ยวกับการประชามติรับ/ไม่รับร่างรธน.
http://prachatai.org/journal/2016/04/65058