อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

"ประเทศไทยต้องการรัฐธรรมนูญที่ปราบโกงและเป็นประชาธิปไตย ประเทศไทยไม่ควรจะต้องเลือกระหว่างเผด็จการกับคอร์รัปชั่น"

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงชี้ว่าร่างรธน.มีข้อเสียมากกว่าข้อดี และไม่เห็นด้วยกับร่างฯฉบับนี้, 10 เม.ย. 2559
https://youtu.be/UlERTpmwcPw