วัฒนา เมืองสุข

"จะเอาผมไปปรับทัศนคติอีกกี่ครั้งผมก็ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้"

ในโพสต์สุดท้ายก่อนเข้าค่าย (อีกครั้งหนึ่ง), 18 เม.ย.59
http://prachatai.org/journal/2016/04/65293