มีชัย ฤชุพันธุ์

"วันนี้แก้อะไรไม่ได้แล้ว ก็คงต้องเดินหน้ากันต่อไป เพื่อทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ถ้ามันบกพร่องอะไรวันข้างหน้าก็คงไปแก้ไขกันเอง”

ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ, 13 พ.ค.59
http://prachatai.org/journal/2016/05/65770