การุณ สกุลประดิษฐ์

"การใส่ชุดทหารมาเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ไม่ถือว่าผิดระเบียบเพราะสถานศึกษาเป็นผู้กำหนด ผมมองว่านอกจากจะทำให้เด็กรู้สึกภาคภูมิใจและรู้สึกเข้มแข็งเมื่อสวมเครื่องแบบแล้ว รูปแบบของกิจกรรมอาจต้องการความทะมัดทะแมงจากเด็กด้วย” 
 
เลขาธิการ กพฐ. กล่าว ถึงกรณีร.ร.ชุมชนดูนสาดจัดกิจกรรม "ทหารน้อยลูกแม่ฟ้าหลวง" โดยให้เด็กอนุบาลสวมชุดทหารมาเรียน, 27 พ.ค. 59
http://prachatai.org/journal/2016/05/66016