อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล

“ไม่ได้บอกว่า [การล้อเลียน] ไม่มีปัญหา การล้อที่ทำให้อีกฝั่งไม่สบายใจมันเป็นเรื่องมารยาท แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องบอกว่าเป็น Cyberbullying”

เจ้าหน้าที่สื่อพลเมืองจากเครือข่ายพลเมืองเน็ต
http://prachatai.org/journal/2016/06/66121