ศุภชัย สมเจริญ

"เนื้อเพลงดังกล่าวไม่มีการชี้นำหรือเหยียดคนภาคใดภาคหนึ่ง ตามที่มีการกล่าวหา ขอร้องอย่านำประเด็นเล็กประเด็นน้อยมาจับผิดกระบวนการการทำประชามติ  เพราะเป้าหมายเราต้องการให้ประชาชนออกใช้สิทธิโดยไม่มีการชี้นำ ทุกคนมีเสรีภาพ ออกมาแสดงความคิดเห็นได้ภายใต้กรอบกฎหมาย” 

ประธาน กกต. กล่าวถึงเพลงรณรงค์ประชามติของตนที่ถูกวิจารณ์ว่าเหยียดคนภาคเหนือ-อีสาน
http://prachatai.org/journal/2016/06/66236