พลเดช ปิ่นประทีป

“วันนี้ผมไม่สนใจเลยและก็ไม่ห่วงด้วยว่าจะเขียนรัฐธรรมนูญอย่างไร จะผ่านหรือไม่ผ่าน ผมไม่ได้สนใจเลย เพราะผมเชื่อมั่นว่าไม่ว่ามันจะเป็นยังไงก็ตาม ขบวนของประชาชนที่เริ่มค่อยๆ แข็งแรงขึ้น Soft Power ที่ค่อยๆ ปีนขึ้นมา หยุดไม่อยู่แล้ว”
 
ต้นคิดประชารัฐเมื่อสิบกว่าปีก่อน อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
http://prachatai.org/journal/2016/06/66377