ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร

"น้ำนี่บังคับมากไม่ได้นะครับ น้ำรู้ใจตนเองว่าต้องไปจากที่สูงไปที่ต่ำ ไม่ใช่จากสูงไปที่สูงกว่า ถ้าไม่มีที่ต่ำกว่าที่จะไป ก็ไปไม่ได้ครับ"
ผู้ว่าฯ กทม.
https://www.facebook.com/thairathtv/videos/1223537861013405/