วรเจตน์ ภาคีรัตน์

"ถ้าการทำประชามตินั้น ไม่สามารถที่จะมีการรณรงค์หรือไม่สามารถที่จะเปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี เราก็ยากที่เรียกได้ว่าการกระทำเช่นนั้นมันมีลักษณะเป็นประชามติ"

30 มิ.ย.59
https://www.facebook.com/Prachatai/videos/vb.108882546698/10153716986966699