ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร

"ที่ผ่านมาผมบริหารกรุงเทพมหานครเป็นไปตามกฎหมาย ตามนโยบายที่ได้หาเสียง จะไม่มีวันที่จะบริหารกรุงเทพฯตามความเห็นของสตง.เพราะว่าพี่น้องประชาชนกว่า 1.2 ล้านคนเลือกผมมาให้ดำเนินนโยบายตามที่ผมได้หาเสียงไว้ ทั้งนี้ ผมเคารพสตง.แต่ต้องขออภัยที่ ผมเคารพพี่น้องประชาชนมากกว่าเคารพสตง.” 

ผู้ว่าฯ กทม., 12 ก.ค.59
http://www.matichon.co.th/news/210226