พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท

“ส่วนตัวของผมไม่มีอยู่แล้ว เพราะเป็นทหารอาชีพ ผู้บังคับบัญชาว่าอย่างไรก็ตามนั้น ไม่มีปัญหา และไม่ต้องมากังวลเรื่องปฏิวัติ หรือไม่ปฏิวัติ.."
 
ผบ.ทบ. ใหม่, 3 ต.ค.2559
http://www.komchadluek.net/news/politic/244780