วีระ สมความคิด

"การทุจริตที่เลวร้ายที่สุด คือ การทุจริตในกระบวนการยุติธรรม"

เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชั่น ตั้งคำถามกับ ป.ป.ช. ถึงความคืบหน้าคดีทุจริตสร้างโรงพัก และผลของคดีเกือบทั้งหมด ทหาร คสช.ที่พ้นผิด, 17 พ.ย. 59
http://prachatai.org/journal/2016/11/68870