อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

"ผมก็อยากเห็นกฎหมายคอมพิวเตอร์นี่ มีการมารับฟังความคิดเห็นของคนที่ไม่เห็นด้วย อย่าไปมองว่าเป็นเรื่องการบิดเบือน อย่าไปมองว่าเป็นเรื่องการเมือง แต่ให้มองว่าข้อห่วงใยของคนที่คัดค้านจำนวนมากซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่เขามีต่อปัญหาว่าจะมีการใช้อำนาจรัฐเกินขอบเขตหรือไม่ จะแก้ไขกันอย่างไร"

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์, 23 ธ.ค. 2559
http://prachatai.org/journal/2016/12/69368