Quote of the Day

สถาบันและบุคคลที่ใช้อำนาจมากแต่มีสติ ปัญญากำกับอำนาจน้อยมันเป็นอย่างไร มันก็ชอบธรรมน้อยลง แล้วคนก็หัวเราะเยาะมากขึ้นเรื่อยๆ เกิดอะไรขึ้นกับศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา ใช้อำนาจแบบมหัศจรรย์มาก เปิดพจนานุกรมในการตีความบ้างละ เติมคำว่า “อาจจะ” เข้าไปตอนเรื่องเขาพระวิหารบ้างละ ตอนนี้ก็มาตีความมาตรา ๖๘ แบบมหัศจรรย์ลั่นโลก ขัดแย้งกับตัวเองด้วยซ้ำ คนเขาก็ดูเบาสติปัญญาคุณมากขึ้นเรื่อยๆ

Coup d'Etat โดยศาล กล่าวอ้างความชอบธรรมได้เสมอ เพราะกระทำในนาม "กฎหมาย" ทำให้อำนาจดิบเถื่อนกลายเป็นสิ่งชอบธรรมและดู Rational มากขึ้น

 

ในวาระของการรำลึกวันชาติในอดีต 24 มิถุนา หากเราต้องการสืบทอดเจตนาของคณะราษฎรแล้ว ก็จำเป็นที่จะต้องช่วงชิงความหมายเหล่านี้คืนมาจากนิทานประชาธิปไตยแบบไทยๆ เพื่อไม่ให้การอภิวัฒน์ของคณะราษฎรต้องสูญเปล่า และที่สำคัญที่สุด เพื่อให้อำนาจสูงสุดของประเทศนี้นั้น ได้เป็นของราษฎรทั้งหลายเสียที

หากพวกคุณมาเรียนมหาวิทยาลัย แล้วยังคิดอยู่ว่า พุทธศาสนาสอนทุกอย่างไว้หมดแล้ว ก็จงลาออกไปบวชซะ เพราะมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นปฏิปักษ์กับศาสนา เพื่อปลดปล่อยคนจากศาสนา

 

ประชาชนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทย รวมทั้งผู้ที่เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อไป เป็นจำนวนมากนั้น มิได้ต้องการเพียงให้พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเท่านั้น ที่สำคัญกว่าก็คือ ต้องการให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยและสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ในมุมที่กว้างกว่า ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือการแสดงการเคลื่อนไหวของบทบาทศาล รธน. สะท้อนการช่วงชิงอำนาจนำทางการเมืองระหว่างฝ่ายรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งกับศาลที่เป็นพลังอนุรักษ์นิยม

จะเห็นว่าในระบบ UN ที่เจริญแล้ว ถึงเขาใช้ภาษาหลัก 5 ภาษา (จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และสเปน) แต่เขาให้ความสำคัญกับการแปลกฎบัตรต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกันมาก ดังนั้น กฎบัตรหลัก ๆ ของ UN ไม่ว่าจะเป็น ICCPR, ICESCR, CEDAW, ICERD, CAT, ฯลฯ ข้อสุดท้ายของกฎบัตรเหล่านี้มักระบุว่า “ต้นฉบับของกติกา/อนุสัญญานี้ซึ่งทำไว้เป็นภาษาจีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และสเปน มีความถูกต้องเท่าเทียมกัน”

 

 

ในฐานะที่รัฐสภาเป็นผู้แทนรับมอบอำนาจของเราไปจากเรา หน้าที่ของพวกท่านคือสู้ปกป้องอำนาจที่ประชาชนมอบให้ไป ประเด็นไม่ได้อยู่ที่แพ้หรือชนะ ประเด็นอยู่ที่ต้องสู้ เป็นหน้าที่ ไม่มีทางเลือก ต่อให้แพ้ก็ต้องสู้ แล้วมาเริ่มต้นสู้รอบใหม่อีก ไม่ต้องกลัว จิตรบอกจากในคุกว่า... เขาจึงสู้อยู่อย่างคนบนผืนดิน พิทักษ์ถิ่นไว้ด้วยเลือดอันเดือดไหม้ ตายก็ฝังยังก็อยู่สู้ต่อไป ให้ลือใจคนกล้าทั้งธาตรี.... นั่นในคุก ไม่มีอำนาจอะไรในมือเลย นอกจากปากกากับสมอง สภามีอำนาจในมือที่ประชาชนเลือกมาและมอบให้ ถ้าไม่สู้ก็อายหมามันครับ"

 

ย้ำอีกทีนะครับ ต้องไม่พูดว่า 'ศาลรัฐธรรมนูญแทรกแซงก้าวก่ายอำนาจนิติบัญญัติ' เพราะ ศาล รธน ทำได้ ในกรณีตรวจสอบว่ากฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้นนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่

ครั้งนี้เป็นกรณี 'ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาล้ำแดนอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'

ย้ำ.... 'ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาล้ำแดนอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'

'ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาล้ำแดนอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'

 

การที่ศาลรธน.มีคำสั่งให้สภาผู้แทนราษฎรระงับการพิจารณาร่างแก้ไข รธน.มาตรา 291 ถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นการก้าวก่ายการใช้อำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งขัดต่อหลักการแบ่งแยกอำนาจการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตุลาการที่ออกคำสั่งดังกล่าวจึงมีลักษณะเข้าข่ายที่อาจถูกถอดถอนตามบทบัญญัติมาตรา 270 ได้ ฉะนั้น จึงขอเสนอให้มีการรณรงค์เพื่อร่วมกันเข้าชื่อถอดถอนตามกระบวนการที่ รธน.บัญญัติไว้

บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์ไม่ถูกลงโทษจากบทสนทนาของผู้ใช้โทรศัพท์ ในขณะเดียวกันเจ้าของเว็บไซต์ที่มีความรับผิดชอบไม่ควรได้รับการลงโทษจากความเห็นของผู้ใช้ที่ไปโพสต์บนเว็บไซต์นั้นๆ แต่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กำลังถูกใช้เพื่อการนี้

 

เรายินดีจะอยู่ในนรกที่เป็นประชาธิปไตย ดีกว่าอยู่ในสวรรค์ที่กดขี่

การเซ็นเซอร์จากรัฐแม้จะน่ากลัวก็ยังน่ากลัวน้อยกว่าการที่สื่อจงใจเซ็นเซอร์หรือจงใจไม่รายงานข่าวบางอย่างที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติของตัว ไม่ว่าจะด้วยความกลัวหรือด้วยอคติอย่างอื่น

7 ปีประชาไท ผมต้องเปลี่ยนโน๊ตบุุ๊ค 4 เครื่อง เปลี่ยนนามแฝงที่ใช้โพสไปเรื่อยๆ แม่งกลัวโดนจับ ผมไม่ใช่พวกเสื้อแดงนะครับ แต่ชอบเข้ามาอ่านข่าวและบทความในเวปนี้ ก็ของมันชอบ หาอ่านที่ไหนไม่ค่อยได้เลย ถูกปิดกั้นหมด มีที่นี่ที่เดียวที่ชอบลงข่าวแบบว่าที่ผมชอบ

คนตายไปแล้วเพิ่งมาเสียใจกัน ที่ผ่านมาเขาเคยมาเยี่ยมไหม ดีแต่ตีกันมาตรา 112 ออกไป บอกว่าไม่ใช่นักโทษการเมือง คดี 112 ไม่ใช่การเมืองตรงไหน เป็นเรื่องความคิดทางการเมืองล้วนๆ อันที่จริง พวกผมเป็นผลพวงจากแกนนำทั้งนั้น เราอาจจะโง่ที่เลือกเดินทางนี้

นักโทษการเมืองไม่ใช่คู่ต่อสู้ของใคร เขาคือผู้ได้รับผลกระทบจากการเมือง อย่าเอาเขามาเป็นเชลย ปล่อยพวกเขาเถอะ ไม่เช่นนั้นจะมีคนเดินตามอากงต่อไปเรื่อยๆ คนแล้วคนเล่า

ในขณะที่เราดูถูกชาวบ้านที่ไปขอหวยขอเลขจากสัตว์บ้าง ให้สัตว์ทำนายทายทักโชคชะตาว่าเป็นเรื่องงมงาย แต่เรากลับเอาวัวมาทายโชคชะตาของประเทศหรือบ้านเมืองผ่านทีวีพูลได้ แถมเวลาถ่ายทอดไม่มีข้อความ "โปรดใช้วิจารณญาณในการชม" ด้วย อืมมมม

ประชาธิปไตยจะเิดินหน้าไปได้ ต้องทำลาย "สถาบันสื่อ" ให้ลงมาจมธรณีอยู่กับความเท่าเทียม ให้ประชาชนรู้่ทันสื่อ ไม่ให้สื่อมีเครดิตชี้นิ้วอีกต่อไป

ที่ค่าย ป.ประมุขฟ้องเรียกเอาเงิน 100 ล้านบาท ตนมีฐานะยากจนจะขายที่นาก็ได้ไม่เท่าไหร่ คิดว่ามาฆ่าให้ตายจะง่ายกว่า

ผมมีหน้าที่พูดในข้อเท็จจริง ถ้าพูดแล้วเขาจะลงโทษก็ไม่เป็นไร ถือว่าชีวิตนี้ทำหน้าที่แล้ว จบแล้ว

Pages