Quote of the Day

"การใช้หลักกฎหมายบิดเบี้ยวร้ายยิ่งกว่าทหารถือปืนออกมาปฏิวัติ"

"ถ้าเกิดทางตันหรือสูญญากาศทางการเมืองพวกที่มีจริยธรรมย่อมต้องเสนอทางออกที่เป็นประชาธิปไตยที่สุด ไม่ใช่ทางออกที่เป็นเผด็จการที่สุด"

"วันนี้จึงต้องถามนักเลือกตั้งไทยว่า พร้อมจะเปิดทางให้ประเทศหรือไม่ หรือจะอ้างประชาธิปไตยบังหน้ารักษาอำนาจตัวเองต่อไป"

“ฟรีดอมเฮาส์เรียกร้องให้ประเทศไทยจัดการเลือกตั้งทั่วไปที่กำหนดไว้เป็นวันที่ 20 ก.ค. และให้ฝ่ายค้านลงเลือกตั้งด้วย เพื่อสร้างหลักประกันว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม และชอบธรรมในสายตาของประชาชนชาวไทย”

"สรุปว่า ยังมี "อากาศ" เหลืออยู่อีกนิดหน่อยนะครับ ไม่ถึงกับเป็น "สูญญากาศ" เสียทีเดียว.."

"ถ้าสังคมไหนเป็นสังคมที่มีเฮทสปีชเกิดขึ้น แล้วพยายามอ้างว่าอยู่บนโลกที่มีเสรีภาพ อยู่บนโลกที่เป็นประชาธิปไตยจะแสดงออกอะไรก็ได้ แต่ต้องถามว่าสารหรือเนื้อหาที่แสดงออกทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่า ถ้าเป็นเนื้อหาที่ทำลายศักดิ์ความเป็นมนุษย์ แสดงว่าคุณกำลังใช้เสรีภาพตามอุดมการณ์ประชาธิปไตยเพื่อทำลายประชาธิปไตย"

"..แม้ประชาชนจะมีสิทธิเมื่อไม่พอใจรัฐบาล แต่ผมอยากให้แสดงความไม่พอใจนั้นผ่านการเลือกตั้งมากกว่า.."

“เป็นไปได้ที่ศาลจะมีความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ศาลไม่ใช่ผู้แทนของเจตจำนงค์ของฝ่ายค้านหรือฝ่ายเสียงข้างน้อย ถ้าศาลต้องการแสดงบทบาททางการเมืองในแง่ของความเห็นทางนโยบายที่แตกต่างกัน ศาลไม่สามารถทำผ่านคำพิพากษาได้ ศาลต้องลาออกมาแล้วเสนอนโยบายผ่านทางการเมืองให้ประชาชนของประเทศตัดสิน”

"..ไม่ใช่เวลาที่จะโทษกันไปกันมาว่าเป็นความผิดของใคร เพราะทุกคนล้วนมีส่วนทำให้ประเทศมาอยู่ตรงนี้ รวมทั้งผมและพรรคประชาธิปัตย์ด้วย.."

"..ชีวิตดับยังระยับปณิธาน
ทอดฉายฉานใดไม่อาจบดบังได้
คมกระสุนสามารถตัดขั้วหัวใจ
แต่ไม่อาจตัดฝันใฝ่สู่เสรี .."

การทำสื่ออย่าติดกรอบ “เราคือคนไทย” หรือต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศ วิชาชีพนี้เป็นวิชาชีพที่พูดถึงคน ต้องเคารพในสิทธิความเป็นคนอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความเป็นธรรมกับทุกคนบนโลก

"การออกแถลงการณ์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารของ ศอ.รส. ซึ่งเป็นศูนย์อำนวยการหรือเป็นหน่วยงานของฝ่ายบริหาร มีลักษณะเป็นการก้าวก่ายและแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ที่เป็นองค์กรตุลาการหนึ่งในอำนาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ.."

“ในฐานะพรรคสังคมประชาธิปไตย เราเชื่อว่าการแก้ไขความขัดแย้งต้องเป็นไปในกรอบประชาธิปไตย หลักนิติรัฐและหลักการแบ่งอำนาจ คุณค่าทางประชาธิปไตย และกระบวนการเป็นสิ่งสำคัญของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยมีมากกว่าการเลือกตั้ง แต่มันจะไม่เป็นประชาธิปไตยหากไม่มีการเลือกตั้ง เพราะ ‘หนึ่งคน เท่ากับหนึ่งเสียง’

 

"ผมไม่เชื่อว่า ถ้าสู้ทางการทหารแล้วเราจะประสบชัยชนะ เพราะถ้าตัดสินใจสู้ทางการทหารจะไม่นัดประชาชนมาแบบนี้ เราตัดสินใจต่อสู้ทางการเมือง การชนะทางการเมืองได้ก็ต้องมีความชอบธรรม ก็ต้องสันติวิธี เพราะฉะนั้นนี่คือจุดยืนที่แข็งแรงของเรา"

"...พอชินชาแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ ชีวิตก็จะกลายเป็นสถิติ ใช่ไหม มันก็จะกลายเป็นตัวเลข และต่อไปข้างหน้าแม้ตัวเลขนี้จะถูกนับแต่คนจะไม่สนใจอีกต่อไปว่าตัวเลขนี้เขามีพ่อมีแม่นะ เขามีลูกมีหลานนะ เขามีชีวิตจิตใจ อันนี้มันก็คืออันตรายที่เกิดขึ้นในสังคมไทย.."

“นายกฯคนกลาง" อย่าได้ไปหาให้วุ่นวาย ทั้งประเทศไทยมีเป็นกันได้อยู่แค่สองคนเท่านั้น คือ คนของมึง หรือ คนของกู มันมีอยู่แค่สองคนจริงๆ"

"ชีวิตแม่งไม่สมหวังทุกอย่างหรอกอย่าทำทุกทางเพื่อให้สมหวัง" 

"ความจริงคนที่ต้องรับผิดชอบมากที่สุดคือคนที่ขัดขวางการเลือกตั้งครับท่านประธาน อย่างไรก็ตามทั้ง กกต.ก็ดี ทั้งรัฐบาลก็ดี ก็พยายามทำในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างดีที่สุด ที่จะทำให้การขัดขวางนั้นสามารถจะไม่เป็นอุปสรรค แต่ก็ทำได้ยากด้วยข้อจำกัดต่างๆ แม้กระทั่งถนนที่ผ่านมาทางหน้าศาลรัฐธรรมนูญ กระผมเองก็ผ่านไม่ได้เป็นเวลานาน"

"ทำทุกอย่างที่ขวางหน้า ยกเว้นงานในหน้าที่ เลือกตั้งทุกอย่างโลกว่าดี ยกเว้นในที่พวกไม่ชนะ"

Pages