Quote of the Day

"การคืนอำนาจให้ประชาชนตัดสินด้วยการยุบสภาเเละเลือกตั้งใหม่ให้เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยเเละเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ประชาชนต้องตัดสินว่า คนส่วนใหญ่ต้องการเเนวทางใดเเละให้ใครมาบริหารประเทศตามเเนวทางนั้น ขอเชิญทุกกลุ่มเเละทุกพรรคใช้เวทีเลือกตั้งนำเสนอทางเลือกให้คนไทย"

"..การทำประชามติเป็นการดูถูกประชาชน ไม่เข้าใจประชาชน.."

"ปรับตัวกันหน่อยครับ คงไม่มีใครอยากให้เกิด"

“คือชมมองว่าเสียงคนเรามันดังไม่เท่ากันสมมุติว่านายเอพูด กับดาราระดับซุปตาร์พูดใครจะฟังมากกว่ากันล่ะ แล้วสิ่งที่ชมเชื่อในวันนี้กับปีหน้าอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ ถ้าเราพูดอะไรออกไปมันอาจจะมาผูกมัดตัวเราในอนาคตได้ อย่างเช่นชมเคยกาใบเลือกตั้งเลือกคนนี้ ต่อมาเราอาจจะรู้สึกว่าไม่น่าเลย อะไรแบบนี้ค่ะ”

"นี่ไม่ใช่ปฏิวัติประชาชนแต่เป็นการตอกลิ่มผ่ากลางประชาชน แบ่งประชาชนออกเป็นสองฝ่าย ขยายความขัดแย้งที่มีอยู่แล้ว ถามง่ายๆ ตั้ง"รัฐบาลประชาชน"แล้ว หากฝ่ายเสื้อแดงจะขอมาบุก"ทำเนียบ"ของ"รัฐบาลประชาชน" บ้างละ มีสิทธิ์ไหม? รัฐบาลประชาชนจะทำอย่างไร"

"ที่พวก กปปส. กำลังคุกคามสื่อโทรทัศน์อยู่นี้ เป็นเผด็จการรูปแบบหนึ่งของมวลมหาชน ภายใต้การนำของกลุ่มคนคณะหนึ่งเท่านั้น ไม่เป็นประชาธิปไตย"

"ในประเทศใดก็ตามถ้าศาล[รัฐธรรมนูญ]ริบฉวยเอาอำนาจที่รัฐธรรมนูญมิได้ให้ไว้ไปใช้เป็นของตนโดยพลการแล้ว ก็เท่ากับศาลบั่นทอนบ่อนทำลายอำนาจของการปกครองโดยกฎหมาย เพราะศาลตีความให้ตนมีอำนาจเกินไปกว่าที่กฎหมายให้ไว้ ปฏิเสธกฎหมายก็คือปฏิเสธเหตุผลแห่งการดำรงอยู่ของศาลเอง ผู้รักษากฎหมายที่ปฏิเสธกฎหมายคือผู้อยู่เหนือกฎหมาย"

"ในประเทศใดก็ตามถ้ารัฐบาลไม่ยอมรับอำนาจของศาล[รัฐธรรมนูญ]แล้วก็เท่ากับรัฐบาลไม่ยอมรับอำนาจของการปกครองโดยกฏหมาย เพราะศาลคือผู้ชี้ว่ากฏหมายมีว่าอย่างไร ปฏิเสธศาลคือปฏิเสธกฏหมาย ผู้ที่ปฏิเสธกฏหมาย คือผู้อยู่นอกกฏหมาย"

“การขึ้นเวทีของสื่อใครจะห้ามได้ แต่คุณต้องรับผิดชอบตัวเองให้ได้ อย่าเอาตัวเองไปกระทบกับคนอื่น สังคมจะตัดสินเองว่าจะเชื่อคุณได้หรือไม่ อย่าใช้ตัวเองเป็นมาตรฐานวัดสื่อมวลชน อย่าบอกว่าข้างที่คุณอยู่คือข้างความถูกต้อง คุณแน่ใจได้อย่างไรว่าข้างที่คุณอยู่คือข้างที่ถูกต้อง”

"ที่ว่าดิฉันขาดความรู้ ขาดสติปัญญา ท่านสมาชิกบอกว่าดิฉันโง่ ก็คงยากที่จะอธิบายเพราะเราไม่เคยร่วมงานกัน"

"เมื่อพรรครัฐบาล ส.ส. ส.ว. รัฐบาล ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ออกมาปฏิเสธไม่ยอมรับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ นั่นคือการปฏิเสธรัฐธรรมนูญ ไม่เคารพกฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นรัฐบาลต่อไปไม่ได้ บรรดาข้าราชการท่านต้องตัดสินใจว่าจะอยู่ฝ่ายรัฐบาลที่เป็นโมฆะหรือฝ่ายประชาชน"

"..มันไม่มีหลักนิติธรรมที่ไหนในโลกนี้ ที่บอกว่าศาลต้องเอาเสียงข้างน้อยบรรลุผลให้ได้ แล้วขัดขวางเสียงข้างมาก มันไม่มี การทำอย่างนี้ในสุดท้ายจึงมีผลช่วยเสียงข้างน้อยทำลายเจตจำนงของเสียงข้างมาก รังแกเสียงข้างมาก และทำให้เสียงข้างมากต่างหากไม่มีที่อยู่ที่ยืน การกระทำแบบนี้ต่างหากที่ในที่สุดจะมีผลเป็นการสถาปนาเผด็จการของเสียงข้างน้อยในที่สุด.."
 

"ฝ่ายชนชั้นนำศักดินาได้พูดผ่านกระบอกเสียงของตัวเองโดยยื่นภาวะสงบศึกบนพื้นฐานของสถานภาพเดิมๆ ทักษิณยังคงปกครองต่อไปได้ด้วยอำนาจที่จำกัด แต่จะไม่ได้รับอนุญาตให้ขยายเขตอำนาจออกไป ในทางการเมืองแล้ว นี่เป็นสิ่งที่สะท้อนภาวะชะงักงันในหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่มีฝ่ายใดมีอำนาจเพียงพอที่จะมีชัยเหนือความขัดแย้ง"

 

"เสียงข้างน้อย" ที่ศาลรัฐธรรมนูญพูดถึงว่าต้องปกป้องไว้จากอำนาจเสียงข้างมากนั้น ไม่ใช่เสียงข้างน้อยธรรมดาในระบอบประชาธิปไตย แต่คืออภิสิทธิ์ชนส่วนน้อยในระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบที่ได้อำนาจอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นและเหนือเสียงข้างมากมาจากการรัฐประหารและรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยอำนาจรัฐประหารนั้น"

"ถ้าท่านมีความจริงใจและเห็นด้วยกับหนึ่งในสิทธิมนุษยชนสากล คือสิทธิในร่างกายของตนเองแล้ว ผู้ได้รับรางวัลปีนี้ในประเภทเด็กและเยาวชน ข้าพเจ้าขอเสนอแก่ท่านว่าผู้ที่ควรรับคือ “นักเรียนไทยทั้งหมดผู้กำลังต่อสู้และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในโรงเรียนของพวกเขา” ซึ่งเป็นนักสิทธิมนุษยชนตัวจริง ผู้อดทนและเหน็ดเหนื่อยซ้ำอาจถูกกล่าวร้ายในโรงเรียนของพวกเขา ทั้งจากเพื่อนนักเรียนเอง ครู หรือกระทั่งกระทรวงศึกษาธิการ ถ้าท่านประกาศผู้ได้รับรางวัลดังกล่าวคือพวกเขาเหล่านี้ ถ้าได้เช่นนี้ข้าพเจ้าก็ขออนุโมทนาสาธุการแก่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดนี้"

"..การที่กฎหมายมิได้บัญญัติว่า พระมหากษัตริย์จะต้องครองราชย์อยู่เท่านั้น ผู้กระทำจึงจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 แม้จะกระทำต่ออดีตพระมหากษัตริย์ซึ่งสวรรคตไปแล้ว ก็ยังเป็นความผิดตามบทกฎหมายดังกล่าว การหมิ่นประมาทอดีตพระมหากษัตริย์ก็ย่อมกระทบถึงพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันที่ยังคงครองราชย์อยู่.."

“การทำแบบนี้กับนักการเมืองด้วยกันเป็นเรื่องเล็กมาก แต่ก็ตกใจนิดหน่อย เพราะผมจำได้ว่าผู้ที่มาเป่านกหวีด อย่างน้อย ๆ ก็เป็นนักการเมืองด้วยกัน ซึ่งบางคนก็รู้จักกันอย่างดี รู้จักมานานเป็นนักการเมือง ก็เสียดายเหมือนกัน อยากลงไปทักทายว่า พี่ทำไมเอากันขนาดนี้ เราก็รู้จักกันมานานแล้ว ไม่น่าจะทำขนาดนั้น"

"เบื้องต้นขอเรียนเลยว่า กัมพูชาไม่ได้รับสิ่งที่มาขอศาล กัมพูชาไม่ได้รับ 4.6 ตร.กม. หรือ 4.5, 4.7 ใดใดก็ตาม กัมพูชาไม่ได้นะครับ พื้นที่ภูมะเขือกัมพูชาไม่ได้นะครับ ศาลไม่ได้ตัดสินเรื่องเขตแดน เว้นแต่ในบริเวณที่แคบมากๆ ศาลเน้นคำว่าพื้นที่เล็กอยู่มาก ขณะนี้พื้นที่นี้กำลังคำนวนอยู่นะครับ และที่สำคัญศาลไม่ได้ระบุว่าแผนที่ 1:200,000 นั้นนะเป็นส่วนหนึ่งของบนส่วนคำตัดสินในคำตัดสิน 2505 ที่ผูกพันนะครับ ผมคิดว่าอันนี้สำคัญมากๆนะครับ”

หากอันตรายเกิดขึ้นกับพี่น้องที่มาร่วมชุมนุมแม้แต่คนเดียว ก็อย่าหวังว่าโคตรตระกูลนี้จะได้อยู่ในแผ่นดินนี้ได้อีกต่อไป ทั้งโคตรไม่ต้องเอ่ยชื่อว่าโคตรไหน

"ดิฉันเห็นด้วยว่าการคอร์รัปชันผลาญภาษีเป็นอาชญากรรม แต่ดิฉันคิดว่าระบบความคิดที่ว่าคอร์รัปชันผลาญภาษีเป็นอาชญากรรมที่สาหัสกว่าการฆาตกรรมเป็นระบบความคิดที่อำมหิตและป่าเถื่อน"

Pages