Quote of the Day

"..ให้ตายเถอะ เราอิจฉาที่มีหน่วยงานมากมายออกประกาศ ห้ามจับนายที่นั่นที่นี่ เพราะในประเทศนี้มีคนกลุ่มหนึ่งถูกไล่จับไปทุกแห่งหน ทั้งบนถนน ในห้าง กลางตลาด ฯลฯ ไม่มีหน่วยงานไหนออกประกาศปกป้องพวกเขา ไม่มีแม้แต่การตั้งคำถามว่าพวกเขาทำผิดอะไร นายมีคนประกาศเขตอภัยทาน ห้ามจับ แต่พวกเขาเคยถูกยิง แม้อยู่ในเขตอภัยทาน พวกเขาไม่ใช่การ์ตูนในเกม แต่เป็นมนุษย์ที่คิดต่างจากพวกที่ไล่จับ.."
"การลงมติรับหรือไม่จึงไม่ใช่เป็นเรื่องชอบหรือไม่ชอบ เชียร์หรือไม่เชียร์ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทางการเมือง และผมจะไม่ยอมให้ใครเอาเงื่อนไขว่าถ้ากรณีรัฐธรรมนูญไม่ผ่านแล้ว จะมาสร้างความวุ่นวายให้กับบ้านเมือง ตรงกันข้าม ผมมองว่าถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่าน ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่จะสนับสนุนให้ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้นำในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่"
 

"ที่ผ่านมาผมบริหารกรุงเทพมหานครเป็นไปตามกฎหมาย ตามนโยบายที่ได้หาเสียง จะไม่มีวันที่จะบริหารกรุงเทพฯตามความเห็นของสตง.เพราะว่าพี่น้องประชาชนกว่า 1.2 ล้านคนเลือกผมมาให้ดำเนินนโยบายตามที่ผมได้หาเสียงไว้ ทั้งนี้ ผมเคารพสตง.แต่ต้องขออภัยที่ ผมเคารพพี่น้องประชาชนมากกว่าเคารพสตง.” 

“ผมอยากเห็นความยุติธรรมในบ้านเมืองนี้ แต่สิ่งที่ผมเห็นและได้ประสบพบเจอตอนนี้มันคือความอยุติธรรม ผมจะไม่หยุดผมจะไม่สยบยอมต่ออำนาจเผด็จการผมจะต่อสู้ต่อไป”

"โลกเขาเป็นยังไง อย่าไปคิดเอาเอง วันนี้เราอยู่กับกฏหมายโลกเขาหรือเปล่า กฏหมายระหว่างประเทศเขามีไหม สิทธิมนุษยชนเขามีไหม เขายกเลิกกฏหมายประหารชีวิตไปกี่ประเทศแล้ว"