Quote of the Day

"มันไม่ใช่แค่รัฐประหารทางการเมือง มันรัฐประหารทรัพยากรด้วย ผูกขาดด้วย ชัดเจนเลยว่าหลังจากการรัฐประหาร ชาวบ้านหรือว่าพี่น้องทรัพยากรก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการรัฐประหารครั้งนี้ เขาทำได้ง่ายขึ้น เขามีกฏหมายที่ติดปีกมากขึ้น"

"ทหารแก่อย่างเราจะทำทุกอย่าง เพื่อให้ตู่สามารถทำงานบรรลุภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของชาติ"

“สนช. ควรทำเรื่องนี้ตรงไปตรงมาอย่าหัวหมอไม่ควรคิดว่าประชาชนส่วนมากลงประชามติเห็นชอบคำถามพ่วงแล้วจะมาปู้ยี่ปู้ยำทำตามอำเภอใจอย่างไงก็ได้"

"..ให้ตายเถอะ เราอิจฉาที่มีหน่วยงานมากมายออกประกาศ ห้ามจับนายที่นั่นที่นี่ เพราะในประเทศนี้มีคนกลุ่มหนึ่งถูกไล่จับไปทุกแห่งหน ทั้งบนถนน ในห้าง กลางตลาด ฯลฯ ไม่มีหน่วยงานไหนออกประกาศปกป้องพวกเขา ไม่มีแม้แต่การตั้งคำถามว่าพวกเขาทำผิดอะไร นายมีคนประกาศเขตอภัยทาน ห้ามจับ แต่พวกเขาเคยถูกยิง แม้อยู่ในเขตอภัยทาน พวกเขาไม่ใช่การ์ตูนในเกม แต่เป็นมนุษย์ที่คิดต่างจากพวกที่ไล่จับ.."
"การลงมติรับหรือไม่จึงไม่ใช่เป็นเรื่องชอบหรือไม่ชอบ เชียร์หรือไม่เชียร์ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทางการเมือง และผมจะไม่ยอมให้ใครเอาเงื่อนไขว่าถ้ากรณีรัฐธรรมนูญไม่ผ่านแล้ว จะมาสร้างความวุ่นวายให้กับบ้านเมือง ตรงกันข้าม ผมมองว่าถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่าน ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่จะสนับสนุนให้ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้นำในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่"