Quote of the Day

"ถ้าการทำประชามตินั้น ไม่สามารถที่จะมีการรณรงค์หรือไม่สามารถที่จะเปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี เราก็ยากที่เรียกได้ว่าการกระทำเช่นนั้นมันมีลักษณะเป็นประชามติ"

"ผมไม่ออก ผมเป็นคนกำหนดกติกาของผม เขาไม่ได้มาแบบผม บ้านเมืองเขาไม่ได้มีปัญหาแบบบ้านเรา ไม่รับผิดชอบกันเลยหรอ ทุกคนไม่รับผิดชอบอะไรกันเลย ร่วมกับผมไม่มีเลยหรอ"

"น้ำนี่บังคับมากไม่ได้นะครับ น้ำรู้ใจตนเองว่าต้องไปจากที่สูงไปที่ต่ำ ไม่ใช่จากสูงไปที่สูงกว่า ถ้าไม่มีที่ต่ำกว่าที่จะไป ก็ไปไม่ได้ครับ"
 
“วันนี้ผมไม่สนใจเลยและก็ไม่ห่วงด้วยว่าจะเขียนรัฐธรรมนูญอย่างไร จะผ่านหรือไม่ผ่าน ผมไม่ได้สนใจเลย เพราะผมเชื่อมั่นว่าไม่ว่ามันจะเป็นยังไงก็ตาม ขบวนของประชาชนที่เริ่มค่อยๆ แข็งแรงขึ้น Soft Power ที่ค่อยๆ ปีนขึ้นมา หยุดไม่อยู่แล้ว”
 

“บรรยากาศตอนนี้คือความมืดดำ ไม่รู้อะไรเลย ซึ่งจะมีผลต่อความชอบธรรมและความยั่งยืนของร่างรัฐธรรมนูญนี้ การทำประชามติที่ดีคือ ต้องเป็นธรรม รู้ว่าทางเลือกมีอะไรบ้าง ต้องมีเสรีภาพ ประธาน กกต.อาจทำให้เกิดเสรีภาพในคูหาได้ แต่กระบวนการก่อนลงประชามติประชาชนจะมีสิทธิพูดได้มากแค่ไหน หากจะให้เป็นประชามติที่สมบูรณ์ต้องให้สองข้างแสดงความเห็นตามสมควร”