อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 ชั่วโมง 1 นาที ที่ผ่านมา

ความมั่นคง

2009-05-11 12:50
    นิคมอุตสาหกรรม จ.นครศรีธรรมราช เป็นอีกหนึ่งโครงการใหญ่ยักษ์ภายใต้กรอบการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ หรือเซาเทิร์นซีบอร์ด และโครงการสะพานเศรษฐกิจ หรือ แลนบริดจ์ ซึ่งเกิดขึ้นตามแผนแม่บทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทย มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เช่น ยางพารา ปาล์ม อาหารทะเล อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมหนักอื่นๆ
2009-05-08 00:34
  เก็บความคิดจากเวทีเสวนา ‘สิทธิเสรีภาพของประชาชนในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ’ จัดโดยโครงการวิชาการสาธารณะ กรณี 3 จังหวัดภาคใต้ ณ โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี ระหว่างแนวคิด ‘ความมั่นคง’ ที่มุ่งหมายปกป้องชีวิตและทรัพย์สินโดยรัฐกับจิตวิญญาณแห่ง ‘สิทธิเสรีภาพ’ อัน เป็นหัวใจสำคัญของความเป็นมนุษย์ ประเด็นสำคัญที่ยังคงไม่ตกผลึกบนพื้นที่แห่งการที่ปะทะสังสรรค์กันอย่างร้อน แรง ขอบเขตและความเหมาะสมควรอยู่ตรงไหนกันแน่ ศูนย์เฝ้าระวังชายแดนใต้ ตอนที่ 2  ขอนำเสนอบทวิเคราะห์และข้อเสนอจาก 2 นักวิชาการในสถานการณ์ไม่ปกติ ลองอ่าน..เพราะมันอาจเป็นทางกลับสู่สถานการณ์ปกติที่ทุกคนปรารถนา   
2009-04-23 03:28
ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในมุมมองนักศึกษา ที่ต้นเหตุจากประวัติศาสตร์ ซึ่งทำให้อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมของคนมลายู ปัตตานี อิสลาม ถูกกดทับ และถึงวันนี้เขาต้องการการปลดปล่อย    

Pages